Garagum Oil Hakynda

“Garagum Oil” awtoulag hereketlendirijileri üçin premium ýaglary öndürýän kärhana. Köp ýyllyk tejribämiz bilen, hereketlendirijileriň ýagynyň iň ýokary öndürijilik we ygtybarlylyk standartlaryna laýyk gelýändigini kepillendirýäris. Deňi-taýy bolmadyk gorag üçin Garagum ýagyny saýlaň.

Biziň ileri tutýan ugurlarymyz

"GARAGUM OIL" ýaglary iň ýokary hil standartlaryny garşylaýar. Benzin we dizel hereketlendirijileri üçin niýetlenen ýaglarymyz berk synagdan geçýär. Awtoulagyňyzyň ýokary öndürijiligini we goragyny üpjün etmek üçin önümçilik standartlaryna gabat gelýär.

Hil kepilligi

Habarlaşmak üçin